• Afgelopen dinsdag 21 april heeft premier Rutte aangegeven dat de corona maatregelen met betrekking het sporten voor jeugd tot en met 18 jaar worden versoepeld. Dit betekent dat verenigingen onder voorwaarden weer activiteiten en trainingen in de buitenlucht kunnen uitvoeren.

  Diezelfde avond hebben we met een aantal mensen een gezamenlijk telefonisch overleg gehad. De vraag daarbij was en is natuurlijk hoe SVME met die regels wil en kan omgaan. De gezondheid van de kinderen en jeugdleiders blijft het voornaamste.

  Duidelijk is ook dat de gemeente de regie heeft gekregen over dit proces. Aan die regierol is ook invulling gegeven.

  1. Wat duidelijk is, is dat alle accommodaties met groene grassportvelden gesloten blijven. In verband met eerdere corona maatregelen heeft de gemeente besloten het groot onderhoud van de velden eerder uit te voeren. Deze werkzaamheden starten op korte termijn.

  2. De kunstgrasvelden kunnen wel gebruikt worden. De gemeente krijgt van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) de protocollen waarin de voorwaarden voor gebruik beschreven staan. Daarover worden we geïnformeerd.

  3. Ook is het mogelijk om een aantal openbare trapveldjes te gebruiken om samen te sporten. Dit hebben we in beraad. We plannen een vast tijdstip voor de jeugdteams. De teams worden daarover door de jeugd commissie en trainers geïnformeerd.

   

  Als we samen gaan sporten is de deelname vrijwillig. Wij zullen er in elk geval alles aan doen om de training veilig te laten verlopen. Daarbij volgen we de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent ook dat de ouders afstand gaan houden.

  SVME heeft de gemeente aangeboden om gebruik te maken van ons gebouw voor de opvang van kinderen. Er is immers ruimte nodig om de start van het onderwijs op 11 mei a.s. mogelijk en werkbaar te maken.

  Zodra er meer bekend is, worden jullie geïnformeerd.

   

  Met vriendelijke groet,
  Jeugdcommissie en Bestuur SVME, namens deze:
  Roger Ritzen