• Teamindeling SVME seizoen 2023/2024
  We hebben de afgelopen weken weer veel vergaderd over de nieuwe teamindeling. Ieder jaar opnieuw is het één grote puzzel die moet worden gelegd. Kinderen moeten naar andere leeftijdscategorieën, naar grotere velden en grotere teams waardoor teams vaak noodgedwongen wisselen qua samenstelling en aantallen. Bij SVME worden de teamindeling niet van bovenaf door de jeugdcommissie opgelegd maar wordt deze in samenspraak met alle trainers samengesteld. Zelfs wordt er af en toe met ouders of een individueel kind overleg gepleegd.
  In zo’n moeilijk proces is het altijd mooi om te zien dat de onderlinge band tussen onze trainers heel goed is en dat men luistert en begrip heeft voor mekaars standpunten. Ook dit jaar hebben we, naar onze mening, weer een mooie teamindeling weten samen te stellen waarvan we denken dat ieder individueel kind zich op zijn of haar gemak gaat voelen, plezier zal hebben en op een voor hem of haar passend niveau kan voetballen.
  Mochten jullie vragen hebben over de teamindeling, meld je dan even bij de betreffende trainer.
  Trainingsdagen en tijdstippen zal de desbetreffende trainer uiteindelijk in een groepsapp bekend maken.
  We wensen iedereen heel veel plezier toe komend seizoen.
  Groet,
  namens alle trainers en leden van de jeugdcommissie

  PS;
  • Trainingsdagen en tijdstippen volgen nog via de nieuwe groepsapps
  • Door het vele “plakken en knippen” in excel zou het kunnen dat iemand per abuis niet bij de indeling staat. Meld je dan even bij de huidige trainers