• Beste SVME’ers,

  We zitten midden in een Corona-crisis. We ontvangen al dagen berichten met statistieken, richtlijnen en maatregelen. Die zijn nodig om alles in goede banen te leiden.

  Maar wat betekent deze crisis voor jou persoonlijk? Voor steeds meer mensen is dit een buitengewoon verdrietige tijd. Mensen worden ziek, we zitten binnen en niets is meer hetzelfde. Dat brengt onzekerheid met zich mee. Ook als je nog gezond bent, valt het niet altijd mee om de hele dag thuis te zitten en te werken. Het is geen gemakkelijke tijd.

  Inmiddels kennen we allemaal wel iemand die getroffen is door het coronavirus. Wellicht zelfs heel nabij. Dan staat de wereld toch even stil. Onze gedachten gaan vooral uit naar hen, we wensen iedereen veel sterkte.
  In deze onzekere tijden kunnen we alleen maar de hoop uitspreken dat deze crisis zo snel mogelijk voorbij is. En in de tussentijd hopen op betere tijden, want die gaat er zeker weer komen.

  Ook binnen SVME nemen we zoveel mogelijk maatregelen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Vanaf donderdag 12 maart hebben we alle voetbalactiviteiten afgelast. Ook alle vergaderingen en andere bijeenkomst zijn meteen gecanceld.

  Op 31 maart jl. werd door de overheid aangegeven dat het niet meer is toegestaan om tot en met 28 april te voetballen. De KNVB heeft vervolgens besloten dat de competities niet meer worden hervat. Hoewel teleurstellend voor iedereen die graag met vrienden samenkomt om te voetballen of naar voetballen te kijken, is dit een begrijpelijke keuze. De gezondheid staat voorop. De sportieve ambities richting het einde van het seizoen 2019-2020 zijn voor jong en oud geparkeerd. Jammer voor de teams met uitzicht op een kampioenschap en promotie. Ook jammer voor trainers, leiders en spelers die na dit seizoen stoppen. Een ander sportief einde was hen allemaal gegund. We zullen hier nog aandacht aan besteden. Ook aan de vacatures die er zijn.

  Het verbod op evenementen tot 1 juni 2020 betekent voor de jeugdteams dat het Groot Eijsden-Margraten Toernooi van vrijdag 10 en zaterdag 11 april niet door gaat. Ook de tweede editie van onze Pisartlaan Cup is helaas afgelast. De elftallen die zich hadden ingeschreven zijn inmiddels geïnformeerd en uitgenodigd voor de volgende editie. Voor het op te richten veteranenelftal is de eerste wedstrijd uitgesteld, niet afgesteld.

  In financiële zin is het gemis van de omzet van onze kantine te voelen. In onze begroting neemt deze opbrengst een belangrijke plaats is. Hoe staat SVME er dan voor? Dat is een logische vraag. We willen jullie daar graag in meenemen.

  We maken gebruik van enkele maatregelen die de overheid biedt om de financiële en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis draaglijker te maken. Van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 wordt gebruik gemaakt. Hierdoor ontvangen we een eenmalige bijdrage van € 4.000 bedoeld om vaste lasten te voldoen.
  De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid is een andere maatregel die wordt onderzocht. Met deze regeling doet het kabinet er alles aan om het inkomen van zoveel mogelijk mensen veilig te stellen. Dat is ook onze insteek.

  Er zijn nog andere maatregelen die kunnen worden ingezet. Zo ook het vragen voor uitstel van betaling. Dat helpt op korte termijn, maar betekent natuurlijk wel dat we de druk naar de toekomst verschuiven. Een overleg met de Gemeente Eijsden-Margraten over het ontvangen van de jaarlijkse subsidie en/of het betalen van huur en de mogelijkheid om uitstel van bijvoorbeeld loonbelasting te vragen houden we in beraad.

  Jullie mogen er op vertrouwen dat wij alle ontwikkelingen op het gebied van compensatieregelingen nauwlettend in de gaten houden. Tips en suggesties zijn uiteraard welkom.

  Dan is er nog de contributie. De sportbonden nemen het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden adviseren deze de contributie te innen. De kosten lopen bovendien door. De contributie van maart hebben we vorige maand automatisch geïncasseerd. Dat willen we de komende maanden blijven doen. Degenen die niet via een automatische incasso betalen wordt gevraagd de contributie voor een volledig seizoen te voldoen. We zullen dit echter van week tot week, van maand tot maand bekijken.

  Direct volgend op het abrupte einde van de competitie zijn we bezig met het volgende seizoen. De aanpak van en samenstelling van de jeugdteams wordt besproken. De samenstelling van de selectie van SVME voor het seizoen 2020-2021 krijgt vorm. Het oefenprogramma voor de selectie van SVME wordt opgesteld. De selecties van de recreatieve seniorenelftallen én -sinds jaren weer- een veteranenelftal krijgen vorm. Het is wel moeilijk dit met de leiders samen door te nemen. Daar moeten we nog een vorm voor vinden. Mogelijkheden zijn er genoeg. De laatste maand hebben we kennis gemaakt met diverse vormen van digitale communicatie zoals Teams, Zoom, Skype, FaceTime, Circuit.

  Hoewel de toekomst voorspellen, zeker in deze tijd, uiterst moeilijk is houden we er rekening mee dat de huidige maatregelen voort zullen duren tot 1 juni. Het zou mooi zijn als we elkaar in juni en juli in goede gezondheid nog een aantal keren bij SVME kunnen ontmoeten voor een After-Corona-Party. Vervolgens gunnen we elkaar een mooie start van het seizoen 2020-2021 in augustus en september.

  Het blijven naleven van de maatregelen blijft belangrijk en is cruciaal. We zien alvast uit naar de periode waarin we weer normaal naar buiten mogen, een balletje kunnen trappen en elkaar bij SVME kunnen ontmoeten.

  Veel sterkte de komende weken en laten we ook dan weer het hoofd koel en het hart warm houden!

  Bestuur SVME, namens deze:
  Roger Ritzen