• Covid-19 maatregelen per 25 september 2021

  Horeca en sport


  Vanaf 25 september 2021 is het mogelijk toegang tot horeca te krijgen met een coronatoegangsbewijs. Sportkantines vallen onder regelingen zoals die gelden voor de horeca. Afstand houden hoeft niet meer en ook geldt er dan geen maximum aantal bezoekers meer. Kantines kunnen dus weer open.

  Voor de sport zijn er wel aantal uitzonderingen. Zo is het mogelijk om in een deel van de multifunctionele locatie, de daarin aanwezige horeca af te scheiden van de rest van de ruimte, zodat de rest van de multifunctionele locatie gebruikt  kan worden ook zonder coronatoegangsbewijs. Dat geldt ook voor de sportkantine waar sprake is van een multifunctionele indeling. Op momenten zullen wij dit doen door gebruik van de vast aanwezig schuifwand.

  Wanneer is er wel Coronatoegangsbewijs nodig:

  • voor het nuttigen van eten en drinken binnen, in het al dan niet afgescheiden gedeelte voor horeca.

  Wanneer is er geen Coronatoegangsbewijs nodig:

  • voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
  • het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten de kantine;
  • voor ander gebruik dan voor eten en drinken van het binnen afgescheiden gedeelte dat niet voor de horeca is bestemd.

  Controle op de naleving van de regels

  De verantwoordelijkheid voor het juist toepassen van deze regels ligt bij S.V.M.E. Dat zijn het bestuur en de leden van onze club samen.

  De leden van het bestuur en het kantinebeheer zal steekproefsgewijs vragen naar een Coronatoegangsbewijs, de QR Code.

  Bij activiteiten zoals bijvoorbeeld de ‘Welcome Back Carola’-party van vrijdag 15 oktober a.s. en georganiseerd door ons Vrouwenelftal is er een toegangscontrole zijn.

   

  Bestuur S.V.M.E.