•  

   

  Beste leden, 

  Van het RIVM mogen we weer gebruik gaan maken van ons sportcomplex en accommodatie. Vanaf begin augustus zal onze selectie zijn trainingen hervatten en een paar weken later zullen de overige junioren en seniorenteams beginnen. 

  Bij het heropenen van onze kantine zal S.V.M.E. zich ook moeten houden aan de wet- en regelgeving rondom de COVID-19. Dit brengt een paar maatregelen met zich mee die wij graag met jullie willen delen:

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten of griepverschijnselen

 • Was vaak je handen, juist ook voor en na het bezoek aan de sportaccommodatie

 • Houd vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten)

 • Betaal als het kan contactloos met je betaalpas

 • Respecteer en volg de aanwijzingen van het personeel

 • In en rond de kantine zijn markeringen en instructies opgehangen, volg deze ook op. Het gaat immers om jouw eigen gezondheid en om die van een ander. Als we deze regels samen naleven kunnen we ook samen langer gebruik maken van de accommodatie. 

   

  Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

  • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
  • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag er weer gesport worden;
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 18 jaar);
  • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
  • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
  • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
  • Op de deuren van de kleedlokalen staat aangegeven hoeveel personen er maximaal in mogen;
  • De doucheruimtes mogen door maximaal 2 personen tegelijk gebruikt worden;
  • Vermijd het aanraken van je gezicht;
  • Schud geen handen.

   

  Voor trainers

  • Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
  • Houd je aan de aangegeven looproute bij ingang van de accommodatie en de route van en naar de velden; 
  • Let op dat senioren spelers/speelsters (vanaf 19 jaar) niet in groepjes samen komen voor en na de trainingen;
  • Bereid je training goed voor. Vanaf 19 jaar en ouder geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling. Stem de inhoud van je training eventueel vooraf af met het hoofd van de jeugdopleiding;
  • Zorg dat er in de senioren zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;
  • Vermenging van de leeftijdsgroepen is op geen enkel moment toegestaan;
  • Zorg dat de training klaar staat als de spelers/speelsters het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat spelers/speelsters in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
  • Maak vooraf (gedrags)regels aan spelers/speelsters duidelijk, met name voor de groep waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
  • Wijs spelers/speelsters op het belang van handen wassen en laat spelers/speelsters geen handen schudden;
  • Help de spelers/speelsters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
  • Houd 1,5 meter afstand met al je spelers/speelsters en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
  • Zorg dat spelers/speelsters de bal niet aanraken met de handen, de uitzondering is de keeper met (keepers)handschoenen;
  • Laat spelers/speelsters een eigen bidon van huis meenemen en verdeel de (drink)pauzes om groepsvorming te voorkomen;
  • Attendeer spelers/speelsters erop: niet spugen en snuiten op het veld;
  • Tijdens de training geen hesjes uitwisselen tussen spelers/speelsters en zorg dat gebruikte hesjes voor de nieuwe training weer schoon zijn;
  • Zorg dat je bij oefeningen uit voorzorg koppen zo veel mogelijk vermijdt;
  • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
  • Laat spelers/speelsters niet eerder toe dan 5 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De spelers/speelsters moeten na afloop direct vertrekken;
  • Laat spelers/speelsters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
  • Zorg dat er geen toeschouwers en/of ouders zijn bij de training.

   

   

  Voor sporters/ spelers/speelsters

  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
  • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
  • Kom in sportkleding naar de sportlocatie. De aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
  • Kom zo kort mogelijk voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
  • Houd je aan de aangegeven looproute bij ingang van de accommodatie en de route van en naar de velden
  • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, en aanwezige coördinatoren en/of bestuursleden;
  • Sporters van 19 jaar en ouder moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij jongere sporters is deze afstandsbeperking onderling niet (meer) aan de orde;
  • Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Het reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
  • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
  • Spuug niet en snuit niet je neus op het veld;
  • Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aanhebt;
  • Probeer de bal zo min mogelijk te koppen
  • Verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

   

  Voor ouders

  • Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
  • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
  • Breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
  • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
  • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/ of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
  • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  • Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
  • Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
  • Laat je kind(eren) een eigen gevulde bidon mee nemen naar de training;
  • Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
  • Kom zo kort mogelijk voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
  • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, coördinatoren en eventuele bestuursleden;
  • Direct na de sportactiviteit halen de ouder de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

   

  Handhaven regels:

  • 1e Overtreding protocol is waarschuwing
  • 2e Overtreding protocol is einde training hele team (volgend trainingsavond weer welkom voor een volgende poging)