• Contributie 2023/2024

  Beste leden van SVME,

  Zoals jullie wellicht weten, hebben wij de contributie voor onze voetbalclub jarenlang ongewijzigd gehouden. Dit was een bewuste keuze om onze club toegankelijk te houden voor iedereen die van voetbal wil genieten. Echter, in de afgelopen jaren zijn de kosten voor het runnen van de club gestaag gestegen.

  Tijdens de recente Algemene Ledenvergadering, gehouden op 8 september 2023, hebben we een open en eerlijke discussie gevoerd over de financiële gezondheid van onze club en de noodzaak om onze inkomsten te verhogen om aan de lopende en toekomstige behoeften te kunnen voldoen.

  Om SVME financieel gezond te houden en te kunnen blijven investeren hebben we besloten een bescheiden contributieverhoging door te voeren.

   

  De nieuwe contributiebedragen zullen als volgt zijn:

  <7                         € 8,50

  7 – 8                     € 11

  9 – 12                   € 12,50

  13 – 18                € 14

  Senioren              € 19

  Niet spelend       € 8,50

  Deze nieuwe tarieven zullen vanaf per direct van kracht zijn.

   

   

  Wij danken jullie voor jullie begrip en blijvende steun. Samen kunnen we SVME laten floreren en ervoor zorgen dat voetbalplezier voor iedereen toegankelijk blijft.

   

  Het bestuur SVME