Archief

U bent hier: Archief

Voetbal in Eijsden

Geplaatst op 25/11/2014 om 21:37

In de zomer van 2014 is er vanuit SVME het initiatief gestart om een nieuwe poging te doen om tot een samenwerking te komen tussen de drie voetbalverenigingen in Eijsden te weten Oranje Boys, VV Eijsden en SVME. In eerste instantie is dit gebeurd door het voeren van een aantal informele gesprekken met de intentie om in juli 2015 met de jeugdafdelingen samen te werken.
Uit deze gesprekken bleek dat alle drie de vereniging van mening waren dat er een nieuwe poging gedaan moest worden om tot een samenwerking te komen.

Bij deze eerste informele gesprekken tussen Oranje Boys en SVME werd bekeken wat deze verenigingen al op korte termijn voor elkaar konden betekenen kijkend naar het aantal jeugdleden en -teams. Afgesproken werd om dit gedurende het najaarsseizoen verder bekijken. Dit werd als zodanig ook aan de achterban teruggekoppeld.
Oranje Boys en SVME hebben gezamenlijk de KNVB uitgenodigd om zich te laten informeren over de diverse samenwerkingsvormen. Ook zijn hier de mogelijkheden van een fusie besproken. De KNVB merkte op een eventueel fusie traject zorgvuldig uit te voeren mede om de identiteit van de verschillende verenigingen niet verloren te laten gaan

Tijdens de eerste informele gesprekken tussen enkele leden VV Eijsden en SVME heeft VV Eijsden direct aangegeven dat een samenwerking met de jeugd niet vrijblijvend is en dat er een concrete datum van een totale fusie (senioren en jeugd) moet zijn. Dit standpunt werd tijdens eerdere besprekingen ingenomen en was niet gewijzigd. SVME was (en is) van mening dat een fusie een gevolg kan zijn van een samenwerking, maar geen doel op zich is. Maar daarmee sluiten zij dit zeker niet uit!

Dit wetende zijn de drie verenigingen opnieuw samen gekomen. Tijdens het eerste formele gesprek, met een afvaardiging waarin ook het besturen vertegenwoordigd waren, is het doel van het overleg vastgesteld:Toekomst van het (jeugd)voetbal in Gemeente Eijsden - Voor iedere voetballer/ster een plaats creëren die binnen haar of zijn talent past.
SVME heeft dit doel middels de Algemene Leden Vergadering (ALV) aan haar leden voorgelegd. De leden hebben ingestemd met dit doel en aangegeven dat zij zich konden vinden in een samenwerking van de verschillende jeugdafdelingen per juli 2015. Hierbij is duidelijk aangegeven dat een samenwerking tussen de jeugdafdelingen op termijn mogelijk leidt tot één vereniging van senioren en jeugd.

De uitkomst van de ALV van SVME is teruggekoppeld tijdens een nieuw overleg met de andere verenigingen. VV Eijsden heeft daarbij nogmaals aangegeven dat zij een concrete fusie datum willen vastleggen: 1 juli 2017 voor de gehele verenigingen. Dit werd door hen ook aan de ALV van VV Eijsden voorgelegd.
De afvaardiging van Oranje Boys zou het standpunt van VV Eijsden en SVME ook aan haar leden voorleggen middels de ALV.

Tijdens het overleg van de drie verenigingen op 12 november jl. gaf VV Eijsden dat haar ALV de fusie datum van 1 juli 2017 had bevestigd.
De ALV van Oranje Boys had aangegeven dat een samenwerking van de jeugd tot de mogelijkheden behoort, maar voor de senioren lag dit moeilijker.
Gezien de standpunten nog ver uit elkaar lagen, maar zowel VV Eijsden, Oranje Boys en SVME de intentie hadden met elkaar in gesprek te blijven, werd besloten om een afspraak te maken met de KNVB. Ter voorbereiding zouden zij enkele vragen van de verenigingen voorgelegd krijgen. Om nog in 2014 een gesprek te kunnen hebben met de KNVB werden zij de dag erna reeds ingelicht dat deze vragen aanstaande waren.
Daarnaast zou Oranje Boys samen met VV Eijsden en SVME nagaan hoe er een invulling gegeven kon worden aan haar jeugdvoetbal na de winterstop.

Zo ver is het echter niet gekomen. VV Eijsden heeft enkele dagen na het gesprek aangegeven niet verder te willen gaan met de gesprekken met SVME en vast te houden aan de uitkomst van hun ALV: fusie 1 juli 2017. Wel zullen zij verder gaan met de gesprekken met Oranje Boys.
Hoewel wij als SVME het erg betreuren dat VV Eijsden de gesprekken heeft gestopt, kunnen wij het alleen maar respecteren dat het bestuur van VV Eijsden aan de uitkomst van haar ALV vast houdt.

Wij wensen VV Eijsden en Oranje Boys veel succes met de fusie besprekingen en hopen de sportieve strijd in het seizoen 2017-2018 aan te kunnen gaan.
Op dinsdag 2 en woensdag 3 december zullen we onze leden en supporters informeren in de kantine over dit onderwerp. Voor meer info: zie onze website.

Terug