Archief

U bent hier: Archief

Toekomst voetbal in Eijsden (1)

Geplaatst op 25/01/2012 om 20:59

 “Krimp”,“Minder subsidiegeld beschikbaar”, “Financiële crisis”, “Jongvolwassen starters trekken naar de Randstad en laten een vergrijzende omgeving achter”,“Bezuinigingen gemeente Eijsden-Margraten”.

Zo maar enkele berichten die ons de laatste tijd via de media hebben bereikt.

We gaan nu niet doemdenken, nee, hier ligt onze uitdaging!

Realistisch, goed overwogen en rustig willen we gaan kijken in hoeverre, in het kader van "Toekomst voetbal in Eijsden" een samenwerking op lange(re) termijn (in welke vorm dan ook) tussen de voetbalverenigingen in Eijsden mogelijk is.

Op initiatief van een aantal mensen, is er op 07 november 2011 een eerste informatieve bijeenkomst geweest met vertegenwoordigers van de verschillende voetbalverenigingen in Eijsden.

Openheid, positief denken, neuzen in dezelfde richting en daarbij kritiek niet uit de weg gaan is ons motto.

De besturen van vv Eijsden en S.V.M.E. hebben dit initiatief uitstekend verwoord:

 
Praten over de toekomst van voetbal in Eijsden kan geen kwaad. Dat is net als goed weer, daar kun je ook niet tegen zijn. Vandaar dat wij als besturen deelnemen aan de bijeenkomsten. Eén of meerdere leden van het dagelijks bestuur zullen daarbij vertegenwoordigd zijn. Het is vanzelfsprekend, dat de belangen van de leden worden behartigd en dat er rekening wordt gehouden met de identiteit van de verenigingen.
 
 

Er zijn een groot aantal aandachtsgebieden waarbij samenwerking mogelijk is. We denken hierbij aan het samenstellen van verschillende werkgroepen die e.e.a onder de loep gaan nemen. Binnen de verenigingen Oranje Boys en S.C.G. heeft nog geen definitieve besluitvorming plaatsgevonden over wel of niet deelnemen aan dit initiatief.

We hebben er na overleg voor gekozen om als eerste te starten met een werkgroep “Jeugdafdelingen”. Inmiddels zijn er vertegenwoordigers van vv. Eijsden en S.V.M.E gestart met het onderzoeken of en in welke mate een samenwerking van de jeugdafdelingen mogelijk of zelfs wenselijk is.

Waarom nu juist starten met het jeugdgebeuren? Het is een feit, dat de jeugd de toekomst heeft en daardoor ook de toekomst is voor een vereniging. Om alleen al de jeugd binnen een vereniging goed te begeleiden, en om dit proces te besturen en te organiseren, heb je mensen nodig, veel mensen. Problemen waar we tegenop lopen zijn o.a. een tekort aan vrijwilligers, bestuursleden en gekwalificeerd kader. Ook komt het steeds meer voor, dat we moeite hebben om complete teams samen te stellen. Teams waarbij het groepsbelang en het belang van het individu in evenwicht moeten zijn. Uitgangspunt is, dat elk lid de mogelijkheid moet hebben om, of op prestatief of op meer recreatief niveau, de voetbalsport uit te oefenen. Dit proces willen wij graag heel goed faciliteren.

Er is 1 maar……..

Wij willen graag aan deze initiatieven een positief vervolg geven. Daarom zijn wij op zoek naar jullie! Mensen, die zich bij ons willen aansluiten, mensen die feedback geven, mensen die tips hebben of die hulp kunnen geven in welke vorm dan ook.

Voor verdere informatie kunnen jullie in eerste instantie terecht bij:

Mattijs van den Berg, Kees Jansma, Teun van de Weerden, Jean-Paul Schrijnemaekers, Martin Wolfs, Roger Ritzen, Miel Duysens, Jo Steinbusch, Fred Volkers, Rene Rutten, Henri Lekner, Frans Stevens, Richard Thal, Carlos Paulissen.

We houden jullie regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen.

Terug