Archief

U bent hier: Archief

Ouderavond / informatieavond

Geplaatst op 24/03/2018 om 20:05

Beste SVME’ers,

Woensdag 7 maart 2018 is er een ouderavond georganiseerd bij SVME, waarbij er uitleg is gegeven over de nieuwe spelregels binnen de verschillende leeftijdscategorieën. Hierbij is er een toelichting gegeven over het idee achter de spelregels. Er mag immers niet hetzelfde verwacht worden van de jongste spelers als van de spelers die op het punt staan naar de senioren door te groeien. Maar één aspect is wel gelijk: voor alle spelers geldt dat ze vooral PLEZIER moeten hebben in het voetballen.

Donderdag 8 maart 2018 is er een informatieavond georganiseerd voor alle leden, ouders en geïnteresseerden. Deze informatieavond is een vervolg op de algemene ledenvergadering van november 2017. Tijdens deze avond is toegelicht hoe SVME denkt onze vereniging in de toekomst verder vorm te gaan geven, zodat eenieder ook in de toekomst nog veel PLEZIER kan beleven.

SVME wil zich niet alleen op haar belangrijkste doel richten, namelijk het voetbal, maar zich ook breder gaan oriënteren onder de noemer ‘Maatschappelijk Verantwoord Sporten’. Zo biedt SVME onderdak aan de Maasrunner, Jeu de Boulers en mogelijk aan het project ‘Bewegen, Voeding en Opvoeding’.

SVME heeft de organisatiestructuur met het oog op de toekomst tegen het licht gehouden. SVME is voornemens deze structuur aan te passen. De insteek daarbij is om alle activiteiten binnen onze vereniging op te splitsen in kleinere delen. Dit biedt leden en/of geïnteresseerden die iets voor onze vereniging willen betekenen de mogelijkheid om, ook wanneer ze niet elke week beschikbaar zijn, een bijdrage te leveren. Voor meer informatie: spreek eens met een (jeugd)bestuurslid of mail met [email protected]

De presentaties van beide avonden zijn terug te vinden op onze website: www.svme-online.nl . Tevens vinden je hier een formulier, waarbij JIJ je kunt opgeven als vrijwilliger! Wij vormen immers samen een vereniging.

Een sportieve groet!

 

presentatie 7 maart

presentatie 8 maart

vrijwillgersformulier

 

Terug