Archief

U bent hier: Archief

Ontwikkeling Jeugdcommissie

Geplaatst op 10/08/2009 om 20:58

Klaar voor de start

De jeugdafdeling groeit ….. nog steeds!

Op deze nieuwe website kunt u het aantal jeugdelf- en zeventallen zien waarmee we het jubileumseizoen 2009-2010 gaan starten. Geweldig!

Enkele jaren geleden formuleerden we de doelstelling: S.V.M.E. is in het jubileumjaar in alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd. U ziet dat deze doelstelling is gerealiseerd. Dit is een compliment waard. Een compliment aan de jeugdspelers, hun ouders én al die vrijwilligers, met aan het hoofd de jeugdcommissie en trainers en (bege)leiders.

De eerste trainingen van het nieuwe seizoen zijn gepland. De jeugd staat te popelen om te starten en de trainers en leiders zijn er weer klaar voor. Deze groep vrijwilligers is vrijwel gelijk gebleven.
De bezetting van de jeugdcommissie is wel gewijzigd. John en Maya Dassen geven het stokje als voorzitter en secretaris van de jeugdcommissie door. Ruim 2 jaar hebben zij met succes mee gewerkt aan het bereiken van de doelstelling. Uiteraard zijn wij, S.V.M.E. en alle jeugdspelers, dank verschuldigd aan John en Maya.
Ook Monique Borremans keert in het nieuwe seizoen niet terug in de jeugdcommissie.

Samen met de zittende leden van de jeugdcommissie (zie website: clubinfo/organisatie/commissies) is afgesproken om niet zo maar te starten met het invullen van vacatures. Er is gekozen voor een andere weg. Eerst zijn doelstellingen hernieuwd geformuleerd en vervolgens is een inventarisatie gemaakt van functies en taken.

De doelstelling van de jeugdcommissie is vanzelfsprekend afgeleid van de Centrale Missie van S.V.M.E.
De Centrale Missie:
Voor de vereniging en haar leden de positie van S.V.M.E. in de Eijsdense gemeenschap verankeren, waardoor de toekomst wordt gegarandeerd.
S.V.M.E. is een vereniging waarin sportieve prestaties worden nagestreefd, in de kenmerkende familiaire sfeer. S.V.M.E. biedt kansen aan voetballers uit de Eijsdense gemeenschap dan wel jeugdige talentvolle spelers.

De jeugdcommissie stelt zich daarom ten doel om:
“uitvoering te geven aan het jeugdplan als onderdeel van het voetbaltechnisch beleid van S.V.M.E. en haar centrale missie. Alle jeugdleden moeten plezier beleven aan het spelletje. Van klein tot groot en van hoog niveau tot minder hoog niveau moet er sprake kunnen zijn van beleving en spelvreugde. De uitvoering is daarom gericht op het bieden van kwaliteit, waarbij de aandacht gericht zal zijn op de ontwikkeling van spelers, teneinde het voetbalniveau van de jeugd te verbeteren. Op een gezonde en respectvolle manier streven wij er naar om open te communiceren tussen jeugdcommissie, jeugdkader, jeugdspelers en ouders. In de regel verwachten wij begrip bij genomen beslissingen, maar staan wij open voor opbouwende kritiek.
Door het bieden van deze kwaliteit wordt het aantrekkelijk om lid te worden bij S.V.M.E., waardoor de toekomst uiteindelijk is gegarandeerd.”

Van de zomerperiode is gebruik gemaakt om te inventariseren met welke functies en taken de genoemde doelstelling het beste kan worden bereikt. De doelstellingen bepalen de organisatie, de organisatie moet een middel zijn om de doelstellingen te realiseren. Uit de inventarisatie is ook afgeleid dat er bij de jeugdcommissie vacatures zijn voor voorzitter, (wedstrijd)secretaris en initiëren van jeugdactiviteiten.
Aan de hand van de beschrijving van functies en taken kan doelgericht naar een invulling van de functies worden gezocht. De jeugdcommissie krijgt dan weer vorm en kan voortvarend verder met het succesvolle werk.

Deze evaluatie van de organisatie hebben wij overigens in alle geledingen van onze vereniging doorgevoerd. Niet alleen de functies en taakomschrijving van de jeugdcommissie zijn opnieuw opgesteld. Tijdens de algemene ledenvergadering van 11 september a.s. zal het bestuur dit aan de leden voorleggen ter akkoordering. De beschrijving van de organisatie krijgt dan een eigen plek op de website.

Richard Thal neemt de rol van “interim voorzitter” op zich. Zolang de jeugdcommissie nog niet compleet is, zal deze extra gesteund worden door het bestuur. De voorzitter van de jeugdcommissie maakt deel uit van het bestuur van S.V.M.E. (zie website: clubinfo/organisatie/organogram). Richard neemt de plek in als tijdelijk dan wel aspirant bestuurslid.

Via de website willen we iedereen, maar zeker de jeugdspeler, hun ouders én de jeugdleiders van deze ontwikkelingen op de hoogte houden. Vóór aanvang van de competitie heeft S.V.M.E. een complete jeugdcommissie.

Ben je geïnteresseerd en wil je aan het jeugdwerk een bijdrage aan leveren, dan horen wij dat graag. Er zijn vele mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het succes van de jeugdafdeling: in de begeleiding van jeugd, als lid van een activiteitencommissie, als scheidsrechter enz.

De vereniging bloeit als nooit te voren. We willen dat ook zo houden!


Namens het bestuur,
Roger Ritzen    Richard Thal
Voorzitter    interim voorzitter jeugdcommissie
 

Terug