Archief

U bent hier: Archief

Informatieavond, ledenvergadering - 7 en 8 maart 2018

Geplaatst op 25/02/2018 om 21:16

Informatieavond, ledenvergadering

Volgend op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 10 november 2017 is een werkgroep aan de slag gegaan om de functies en taken die nodig zijn voor het functioneren van onze club nog eens in kaart te brengen. Feitelijk niets nieuws. Wel goed om dat te doen. Het is ook een reden om een goede discussie te voeren wat nu juist voor ónze club belangrijk is. En dat met maar één doel: hoe onze club goed te organiseren. Door de discussies wordt duidelijk wat efficiënter kan en wat er ontbreekt. Dat mag gerust worden benoemd. We mogen ook constateren dat vele zaken goed worden aangepakt.

Tijdens de ALV hebben we beloofd een terugkoppeling aan alle SVME'ers te geven. Op advies van de werkgroep heeft het bestuur nu twee bijeenkomsten gepland.

1) Ouderavond op woensdag 7 maart om 19.00 uur.

Wat willen we aan de orde stellen.

Waar staat SVME voor binnen onze jeugdafdeling en wat streven wij na als club?

Hoe zien wij kinderen binnen bepaalde leeftijdsgroepen en wat kunnen kinderen al wel en wat kinderen niet (leeftijd typische kenmerken).

- Wat verwacht U als ouder van SVME waar uw zoon/dochter speelt?

- Hoe leren kinderen voetballen binnen de verschillende leeftijdsgroepen?

- Is winnen belangrijker als het ontwikkelen?

- Hoe zorgen we samen dat kinderen met plezier beter leren voetballen?


2) ALV annex ledeninformatieavond op donderdag 8 maart om 21.00 uur.

Tijdens de ledenvergadering van 10 november 2017 zijn een aantal mooie onderwerpen voor verbetering aan de orde gekomen. Met name het voor iedereen duidelijker maken wie welke functie en/of taak heeft, werd genoemd. 

Wat staat nu op de agenda:

- terugkoppeling en voorstellen van werkgroep;

- overzicht functies en taken;

- samenstelling bestuur;

- invulling vacatures; hoe kunnen we met zijn allen een steentje bijdragen.

Als we samen de functies en taken hebben benoemd, weten wie van het huidige bestuur welke functie oppakt, weten welke SVME'ers ook een functie of taak willen oppakken, volgt een 'smoelenboek' en een overzicht met vacatures. Daarbij gaan we voor een zo optimaal mogelijke samenstelling van vrijwilligers. Optimaal is die zin dat ieders functie of taak te verhapstukken is en blijft. Vele handen maken leuk werk.

We verwachten een goede discussie te kunnen voeren. Een discussie met vele SVME'ers.

Bestuur SVME, namens deze:

Roger Ritzen


Terug