Archief

U bent hier: Archief

GOED NIEUWS: continuering samenwerking met Danny Volkers!

Geplaatst op 30/12/2012 om 20:53

Eijsden, 29 december 2012

 

 Samenwerking S.V.M.E. en Danny Volkers wordt voortgezet!

                 

Beste spelers, supporters en vrienden van S.V.M.E.

S.V.M.E. en trainer Danny Volkers zijn een verlenging van de samenwerking voor het volgende seizoen (2013-2014) overeengekomen.

Het wordt het derde seizoen van de trainer bij S.V.M.E. Beide partijen zien vele kansen en mogelijkheden om de gezamenlijke ambities waar te maken. Gezien de samenstelling en de aanwezige kwaliteit van de selectie, zijn we er samen van overtuigd, dat de sportieve doelstellingen reëel en haalbaar zijn.

Doelstelling

De missie van S.V.M.E. en de daarvan afgeleide doelstellingen zijn duidelijk. Onder de noemer Voetbal Centraal, wordt onze missie als volgt omschreven: “S.V.M.E. is een vereniging waarin een zo hoog mogelijk competitieniveau wordt nagestreefd, in de voor ons zo kenmerkende familiaire sfeer. S.V.M.E. biedt kansen aan voetballers uit de Eijsdense gemeenschap en aan jeugdige talentvolle spelers uit de regio.”

We gaan op deze ingeslagen weg verder. Voor het lopende seizoen betekent dit, dat er naar gestreefd wordt om een periodetitel te halen."Tot de laatste competitieronde meedoen voor de prijzen”, dat is het doel waar we ons, tijdens de trainingen en oefenwedstrijden in de winterstop en de periode daarna, op richten. Het moet de opmaat zijn tot een succesvol vervolg van de competitie. De spelersgroep is in staat dit  te realiseren en moet daarin geloven. Dat is waar het om gaat", geeft Danny Volkers aan. "Wij gaan er voor".

 
Wij hebben er vertrouwen in dat Danny Volkers door zijn kijk op het voetbal, door zijn betrokkenheid bij spelers en club, en door zijn enthousiasme een belangrijke bijdrage levert aan het behalen van onze doelstellingen.


Het bestuur

 

 

Terug