Archief

U bent hier: Archief

Drank- en horecawet, alcoholgebruik

Geplaatst op 31/12/2013 om 17:20

Drank- en Horecawet, alcoholgebruik

De Drank- en Horecawet is per 1 januari 2013 gewijzigd en wordt per 1 januari 2014 aangescherpt.

De Drank- en Horecawet is meer dan vroeger gericht op de gezondheidsaspecten voor jongeren. Er wordt meer nadruk gelegd op het voorkomen van alcoholmisbruik door jeugdigen. De leeftijdsgrens voor het bij zich hebben van alcoholhoudende drank wordt per 1 januari 2014 op 18 jaar gesteld (nu 16 jaar). Dit is landelijk voorgeschreven beleid.
Daarnaast is nieuw in de wet opgenomen de strafbaarstelling van jeugdigen onder de 18 jaar als zij alcohol bij zich hebben in de publieke ruimte. Dit verbod geldt dus ook voor het bij zich hebben van drank op pleintjes en in parken. Zowel de verstrekkers (zoals supermarkten, horeca, maar ook de sportkantines) als voor jongeren zelf gelden (straf)maatregelen als deze leeftijdsgrens niet wordt nagevolgd.

Via dit bericht sluit S.V.M.E. zich aan bij de campagne van de overheid en de gemeente. Dat houdt niet op bij een publicatie. In de “huisregels” is de minimum leeftijd voor het gebruik van alcohol aangepast. De vrijwilligers in de kantine zijn geïnformeerd over deze regels. Net als nu kunnen zij vragen naar de leeftijd van degene die alcoholische drank besteld én drinkt. De verantwoordelijkheid en mogelijke bestraffing voor het negeren van de leeftijdsgrens ligt bij degenen die de alcoholische drank verstrekken of doorgeven én de jeugdige die de drank nuttigt.

De campagne “NIX onder de 18” geeft aan dat het niet normaal is om voor je 18e alcohol te drinken (www.nix18.nl). Wij onderschrijven dit.


Bestuur S.V.M.E.

Terug