Archief

U bent hier: Archief

Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

Geplaatst op 25/05/2018 om 12:06

Zoals u waarschijnlijk al uit de pers en de media hebt kunnen opmaken, zal de nieuwe Europese verordening betreffende gegevensbescherming (VGA) op 25 mei 2018 in alle landen van de Europese Unie in werking treden. Deze verordening bepaalt hoe bedrijven en verenigingen moeten omgaan met persoonsgegevens en hoe informatie over gegevensbescherming wordt gepresenteerd

Bij de volgende ledenvergadering willen wij graag verder ingaan op dit onderwerp en daarnaast wordt een informatieavond georganiseerd voor vrijwilligers. Maar als voorbereiding hierop kunt u hier al wat informatie inlezen.

Waarom deze nieuwe Europese wet?

Onze wereld wordt steeds digitaler (internet). Naast heel veel voordelen zitten er ook nadelen aan! Denk aan z.g. ‘hacks’ en identiteitsdiefstal. Ieder mens, iedere verenigingslid, stichtingsmedewerker en iedere medewerker van een (branche-)organisatie heeft het recht dat er met zijn/haar persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan. Jij als privépersoon staat met je allerlei soorten persoonsgegevens opgeslagen in honderden databestanden, zelfs zonder dat je daar erg in hebt. Misbruik ligt dus op de loer.

Het gaat heel ver… bijvoorbeeld ook om gegevens die je internet/tv-provider van je vastlegt (waar kijkt hij naar en hoe lang?), het gaat ook om camera’s die je volgen in een winkelstraat, je data via zoekmachines, wifi, gebruik van app’s. Nu ook nog het Internet of Things (IoT). Data te over die ook nog eens verhandeld kunnen worden, dat je er weet van hebt. Dit is niet alleen een Nederlands probleem, het is EU-breed. Daar is nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een Europese verordening, nieuw beleid op gemaakt. Deze wet zal per 25 mei 2018 ingaan.

Wat wordt van jou als vrijwilliger verwacht?

Van vrijwilligers worden de volgende zaken verwacht: 

Bekijk de video;

Onderteken de geheimhoudingsverklaring;

Houd je aan de regels van jullie privacy policy;

Gebruik de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn afgegeven;

Versnipper documenten met persoonsgegevens als deze niet meer bewaard hoeven te worden;

Geef nooit persoonsgegevens aan derden zonder verwerkersovereenkomst;

Sla nooit persoonsgegevens op op servers of online diensten buiten de EU;

Zorg ervoor dat je computer en virussoftware up-to-date zijn en blijven.
 

 1.3 Een paar praktische tips.
 

Onderstaande punten gelden voor alle vrijwilligers binnen SVME:

Blokkeer altijd je scherm als je je werkplek verlaat;

Laat documenten met persoonsgegevens nooit onbeheerd achter; 

Kies nooit voor automatisch opslaan van inloggegevens op je computer;

Besef dat openbare netwerken niet veilig zijn;

Let op wat je deelt via sociale media;

Bedek altijd je webcam om 'meekijken' te voorkomen;

Zorg ervoor dat je mobiele telefoon beveiligd is met een wachtwoord.

 

Terug