Archief

U bent hier: Archief

Algemene ledenvergadering / vrijdag 13 september 2019 19:30 uur

Geplaatst op 06/09/2019 om 09:45

Het bestuur van SVME nodigt jullie uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

Deze zal worden gehouden op:

Vrijdag 13 september 2019, aanvang 19.30 uur,

in het clublokaal van SVME.

 

Voorlopige agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Definitieve vaststelling agenda

3. Mededelingen door de voorzitter

4. Notulen ALV 7 september 2018

5. Verslag secretaris

6. Verslag penningmeester

7. Bevindingen kascontrolecommissie

8. Samenstelling nieuwe kascontrolecommissie

9. Verkiezing bestuursleden

10. Begroting seizoen 2019 / 2020

11. Goedkeuring / toestemming leden van eventuele besluiten

12. Rondvraag

 

Het bestuur hoopt op een grote opkomst, dit in het belang van SVME.

 

Het bestuur.

 

Terug