Archief

U bent hier: Archief

Algemene ledenvergadering / vrijdag 10 november 2017 - aanvang 19:30 uur

Geplaatst op 13/10/2017 om 15:02

Het bestuur van SVME nodigt jullie uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

Deze zal worden gehouden op:

vrijdag 10 november 2017, aanvang 19.30 uur,

in het clublokaal van SVME.

 

Voorlopige agenda.

1.                  Opening door de voorzitter.

2.                  Definitieve vaststelling agenda.

3.                  Mededelingen door de voorzitter.

4.                  Notulen ALV 19-11-2015.

5.                  Verslag secretaris.

6.                  Verslag penningmeester.

7.                  Bevindingen kascontrolecommissie.

8.                  Samenstelling nieuwe kascontrolecommissie.

9.                  Verkiezing bestuursleden.

10.               Begroting seizoen 2017 / 2018.

11.               Goedkeuring / toestemming leden van eventuele besluiten.

12.               Rondvraag.

I.v.m. het aanvangstijdstip kunnen ouders van onze jeugdleden eveneens deze Algemene Ledenvergadering bijwonen en eventuele vragen stellen.

Het bestuur hoopt op een grote opkomst, dit in het belang van SVME.

 

Het bestuur.

Terug