Archief

U bent hier: Archief

Algemene ledenvergadering / 7 september 2018 19:30 uur

Geplaatst op 17/08/2018 om 12:14

Het bestuur van SVME nodigt jullie uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op: Vrijdag 7 september 2018, aanvang 19.30 uur, in het clublokaal van SVME


Voorlopige agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Definitieve vaststelling agenda
3. Mededelingen door de voorzitter
4. Notulen ALV 10 november 2017
5. Verslag secretaris
6. Verslag penningmeester
7. Bevindingen kascontrolecommissie
8. Samenstelling nieuwe kascontrolecommissie
9. Goedkeuring / toestemming leden van eventuele besluiten
10. Begroting seizoen 2018 / 2019
11. Verkiezing bestuursleden 
12. Rondvraag

Het bestuur hoopt op een grote opkomst, dit in het belang van SVME.

Het bestuur.

Terug