Informatie voor trainers/leiders

U bent hier: Junioren > Informatie voor jeugdkader

Het belang van een goed functionerend kader, veelal vrijwilligers (en clubleden), kunnen we niet voldoende benadrukken. Dankzij jullie kan de club bestaan en hoe meer kwaliteit jullie leveren hoe meer plezier kinderen (en hun ouders) beleven aan het voetballen.

Daarom trachten wij jullie behulpzaam te zijn bij het begeleiden en trainen van de jeugd van onze vereniging. Wij doen dit door het verstrekken van adviezen en het aanbieden van andere hulpmiddelen en het maken van goede afspraken, als bijdrage op het vervullen van jullie taak als jeugdleider of trainer.

Heb je ook interesse om kaderlid te worden? Informeer dan eens vrijblijvend bij [email protected] 

Elke jeugdkaderlid (trainer/leider):
 
- heeft een voorbeeldfunctie. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je altijd op tijd aanwezig bent voor trainingen en wedstrijden (30 minuten voor aanvang), maar spreekt ook met de spelers EN ouders af dat spelers op tijd komen en zich tijdig afmelden voor trainingen en wedstrijden (geen 5 voor 12 mentaliteit).

- zorgt voor een prettige en sportieve sfeer rondom trainingen en wedstrijden en houdt zich hierbij aan de gedragscode van SVME (zie verder "clubinfo/informatie/gedragscode").

- motiveert spelers tijdens trainingen en wedstrijden. Spreek hierbij in voor kinderen begrijpelijke taal.

- is verantwoordelijk voor communicatie binnen het team. Naar gelang de boodschap kan dit kan per e-mail (maak hiervoor e-maillijsten), per telefoon (bv. d.m.v. een telefoonketting) of via het "gastenboek" op de website van SVME.

- informeert vooraf hoe de bezetting van zijn/haar team is. Het is niet de bedoeling dat bij spelerstekorten zomaar wedstrijden worden afgelast. Bij spelerstekorten voor een wedstrijd kunnen spelers geleend worden van andere teams van dezelfde leeftijdscategorie. Dit dient altijd in overleg te gaan met het kader van het betreffende team. Eerst dient het kader gevraagd te worden en na diens goedkeuring (wij verwachten hierbij wel bereidwilligheid) pas de betreffende speler. Het zelf afgelasten van wedstrijden is in principe niet toegestaan, neem hiervoor te allen tijde contact op met het wedstrijdsecretariaat.

- heeft contact met de jeugdcoördinator bij (terugkerende) problemen of beleidszaken.

- zorgt zelf voor een vervanger als hij/zij niet bij een training of wedstrijd aanwezig kan zijn. 

- is verantwoordelijk voor de verkregen spullen van zijn/haar team. Spullen van het team, zoals shirts, waterzakken, ballen, etc. blijven in beheer/eigendom van de club en mogen niet voor privédoeleinden worden ingezet/uitgeleend.

- zorgt bij het spelen van wedstrijden voor eenheid van tenue. SVME speelt in groene shirts, witte broekjes en groene kousen. De vereniging zorgt voor shirtjes (al dan niet gesponsord). De spelers/ouders dragen zorg voor broek, kousen, scheenbeschermers en voetbalschoenen.

- ziet er op toe dat dat al de spelers scheenbeschermers dragen, deze zijn verplicht, en dat het shirt in de broek gedragen wordt.

- denkt aan spelerspassen (vanaf D-pupillen en hoger), vult wedstrijdformulieren in en geeft uitslagen door aan de wedstrijdsecretaris.

- zorgt ervoor dat na trainingen en wedstrijden (uit en thuis) de kleedkamers in fatsoenlijke staat achtergelaten worden voor de volgende teams. Bij het verlaten van de kleedkamer wordt deze nog gecontroleerd op achtergebleven spullen.

- zorgt als een goed gastheer/vrouw voor ontvangst en begeleiding van de bezoekende verenigingen door deze de weg naar de kleedkamer en het speelveld te wijzen.

- is regelmatig aanwezig bij periodieke kaderbijeenkomsten (ca. 2 - 3 keer per jaar).

- is lid van de vereniging. De KNVB stelt dat alle leiders/trainers lid moeten worden van de vereniging en daarmee van de KNVB. Met dit lidmaatschap is de leider ook door de KNVB verzekerd.

Met regelmaat verzorgt de KNVB themabijeenkomsten met als doelstelling de jeugdkaders van verenigingen te ondersteunen en beter te maken, zodat ook zij EN de spelers/speelsters beter en met plezier gaan voetballen. SVME juicht dit initiatief toe en vindt het, ondanks het vrijblijvende karakter, daarom belangrijk dat haar kader aan deze bijeenkomsten deelneemt.

 

 

Samen met de KNVB en de voetbalverenigingen binnen de Gemeente Eijsden en Margraten zijn wij gestart met clusterbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten hebben als doel de onderlinge samenwerking te verbeteren en om gezamenlijk voetbalactiviteiten op te pakken.

Te denken is aan workshops voor jeugdcoördinatoren of toekomstige coördinatoren. Het opstarten van pupillen en junioren cursussen voor trainers/leiders, maar ook scheidsrechtersopleidingen. Ook zullen er een aantal selectiewedstrijden gaan plaatsvinden met de buurverenigingen (vanaf D t/m A). De opzet hiervan is, dat er per vereniging 2 spelers meedoen met trainingen en wedstrijden tegen o.a. KNVB-selectieteams en BVO-teams.